Προώθηση της στρατηγικής διαχείρισης, της ηγεσίας και της εξεύρεσης πόρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Λάος και στην Ταϊλάνδη Recent Posts Categories Blog Team Blog Τι είναι το ASTRA; Το ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) είναι ένα 3- ετήσιο έργο (21 Ιαν. -...

ASTRA Erasmus+ Project | 2nd Newsletter The first phases of the ASTRA project have been finalized. The consortium, following a common research protocol has undertaken extensive research tasks on identifying the specific needs of the Higher Education environment in Laos and Thailand in terms of governance...