Inagros: Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εργαλεία σε γεωπόνους, αγρότες, εταιρείες και δήμους

Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Inagros;

Η αρχική ιδέα του inagros γεννήθηκε βλέποντας συγγενικά μας πρόσωπα που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν με την αποδοτική χρήση της τεχνολογίας. Τεχνολογία που ήταν πάντοτε διαθέσιμη, αλλά δεν έφτανε ποτέ στους αγρότες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να την χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Επιπλέον, στοιχείο κλειδί στην προσπάθειά μας αποτέλεσαν από την αρχή και οι γεωπόνοι, που τους παρέχουμε ένα εργαλείο προκειμένου να κάνουν αποδοτικότερα και πιο οργανωμένα τη δουλειά τους. Έτσι το 2015 δημιουργήθηκε η αρχική ομάδα, παρουσιάζοντας συνεχή εξέλιξη μέχρι και σήμερα.

Που απευθύνεστε και τι feedback έχετε πάρει από τους χρήστες – πελάτες σας;

Το inagros αποτελεί ένα τεχνολογικό εργαλείο που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της  γεωργικής παραγωγής, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης του νερού, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ενέργειας. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει real time δεδομένα από την καλλιέργεια. Μέσα από τα εργαλεία που παρέχει, επιτρέπει στο γεωπόνο να παρακολουθεί απομακρυσμένα τις καλλιέργειες των πελατών του, να τηρεί πλήρες ιστορικό για αυτές και να αναθέτει εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν (όπως ράντισμα, λίπανση κλπ) στους αγρότες  εύκολα και γρήγορα μέσω ενός συστήματος αυτοματων ειδοποιησεων. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποίησης του αρδευτικού συστήματος καθώς και ειδοποίηση σε περίπτωση βλαβών. Η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα τόσο συλλογής δορυφορικών δεδομένων, όσο και μέσω αισθητήρων οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν στην καλλιέργεια. 

Ποια είναι η καινοτομία της δικής σας πλατφόρμας και ποιες υπηρεσίες έχετε αναπτύξει;

Η πλατφόρμα αποτελεί μία εφαρμογή που συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται (πλέον είναι διαθέσιμη η ανανεωμένη μορφή της) ενώ προσπαθούμε να δώσουμε στον τελικό χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία και ευκολία στην πλοήγηση. Από την εισαγωγή των καλλιεργειών, μέχρι και την παρακολούθηση των μετρήσεων, όλα τα εργαλεία του inagros δίνονται με τον καλύτερο κατανοητά τρόπο, εφόσον στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των αγροτών και των γεωπόνων ευκολότερη. Αντίστοιχο είναι και το feedback που λαμβάνουμε από τους πρώτους μεγάλους πελάτες μας, καθώς το inagros έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά σε δύο μεγάλης κλίμακας καλλιέργειες (μία σε αστικό κύκλο, στον Εθνικό Κήπο Αθηνών και μία σε εταιρεία συμβολαιακής γεωργίας).

Από την εισαγωγή των καλλιεργειών, μέχρι και την παρακολούθηση των μετρήσεων, όλα τα εργαλεία του inagros δίνονται με τον καλύτερο κατανοητά τρόπο, εφόσον στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των αγροτών και των γεωπόνων ευκολότερη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποιους στόχους θα θέλατε να έχετε επιτύχει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια;

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις πιλοτικές εγκαταστάσεις, καθώς και την ανάπτυξη της πλατφόρμας, το inagros είναι έτοιμο προς διάθεση στη αγορά. Οι εταιρείες συμβολαιακής γεωργίας και η επέκταση του δικτύου inagros partners στην ελληνική επικράτεια, μέσω της συνεχούς προσέγγισης γεωπόνων, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του inagros το προσεχές διάστημα.  Αν οι στόχοι επιτευχθούν, θα προχωρήσουμε και σε ανάλογη επέκταση στην Ευρώπη.

Γιατί ενταχθήκατε στη θερμοκοιτίδα ACEin και πώς σας έχει βοηθήσει;

Το inagros οφείλει κατά μεγάλο ποσοστό την μέχρι τώρα εξέλιξή του στο ACEin. Η πρώτη επαφή έγινε όταν το inagros ήταν μια απλή ιδέα. Μέσα από την καθοδήγηση και υποστήριξή της θερμοκοιτίδας, η ιδέα μέσα από αρκετά στάδια έγινε επιχείρηση. 

Ποια είναι η ομάδα πίσω απ’ όλο αυτό το εγχείρημα;

Το εγχείρημα του inagros για να φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα, και να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προοδεύει, είναι δεδομένο πως χρειάζεται την αδιάκοπη ενασχόληση και στήριξή του από όλα τα μέλη της ομάδας. Συνεπώς, είναι δεδομένη η αφιέρωση πολύ χρόνου και αναζήτησης προκειμένου να εξελίσσεται η ιδέα και εμείς μέσα από αυτήν. Τίποτα από τα παραπάνω δε θα είχαν επιτευχθεί αν δεν υπήρχε και η κατάλληλη ομάδα από ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εμπειρία και κυρίως όρεξη για δουλειά. Το inagros αποτελείται από άτομα με αγροτικό background, ενώ είναι και η συνεχής η ενασχόληση τους με τον κλάδο από τη μέρα που υλοποιήθηκε η ιδέα. Υπάρχει επίσης μεγάλη γνώση εντός της ομάδας με τη βοήθεια των δύο γεωπόνων που είναι σε αυτή, ενώ υπάρχει και η αντίστοιχη εμπειρία σε θέματα business και marketing (συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεχής στήριξη και mentoring μέσω διαγωνισμών).

Tags
No Comments

Post A Comment