Το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση διοργάνωσαν με επιτυχία το 1o Webinar της σειράς “Tech Transfer” για την υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα 

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 το Uni.Fund και το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με το Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Institute for Intellectual Property Rights and Innovation (IPR-I) του European Public Law Organisation (EPLO) και την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας πραγματοποίησαν διαδικτυακά το πρώτο webinar της σειράς “Tech Transfer” που συνδιοργανώνουν οι οργανισμοί με στόχο την ανάπτυξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας και την υποστήριξη της προσπάθειας για τη δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

To 1ο webinar είχε τίτλο “Building a Successful TTO: Structure, Human Capital, Responsibilities and Resources” και εμβάθυνε σε θέματα δομής, στελέχωσης και λειτουργίας ενός Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office – TTO).

Κατά το πρώτο μέρος του webinar παραδείγματα επιτυχημένων TTOs και βέλτιστες πρακτικές από τον διεθνή χώρο μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες η Δρ. Shulamit Hirsch, IP Consultant & Strategist, Head of Intellectual Property στο Technion R&D Foundation του Ισραήλ, και οι Καθηγητές Hamit Serbest και Fazilet Vardar, President και Vice-President αντίστοιχα του οργανισμού USIMP της Τουρκίας.

 

H Δρ. Shulamit Hirsch τόνισε τη σημασία της Μεταφοράς Τεχνολογίας τόσο για τα πανεπιστημιακά/ερευνητικά ιδρύματα όσο και για τις επιχειρήσεις και ανέφερε ως βασικές προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο ΤΤΟ την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου, τη στελέχωση του Γραφείου με έμπειρο προσωπικό, την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων για τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (success cases). Επίσης, μέσα από σχετικά παραδείγματα από το Technion και το Tel-Aviv University, αναφέρθηκε στη διάρθρωση και τη δομή των ΤΤΟs στο Ισραήλ, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ενίσχυσης της Μεταφοράς Τεχνολογίας.

 

O Καθ. Hamit Serbest και η Καθ. Fazilet Vardar υπογράμμισαν τη σημασία της Μεταφοράς Τεχνολογίας για τη δημιουργία κοινωνικο-οικονομικής προστιθέμενης αξίας και ανέδειξαν τον ρόλο των ΤΤΟs ως συνδετικών κρίκων μεταξύ της έρευνας και της αγοράς που επικοινωνούν και “ευθυγραμμίζουν” τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των δύο πλευρών. Αναφέρθηκαν επίσης στην εξελικτική πορεία των ΤΤΟs τα τελευταία 15 χρόνια στην Τουρκία που οδήγησε στο μοντέλο που έχει υιοθετηθεί σήμερα στη χώρα. Τέλος, παρουσίασαν τον ρόλο και τα εργαλεία που προσφέρει το USIMP για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών των ΤΤΟs στην Τουρκία.

Στο δεύτερο μέρος του webinar, η κα Σοφία Τσακίρη αναφέρθηκε στον διευρυμένο ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός ΤΤΟ και τόνισε τη σημασία της σωστής στελέχωσης, ενός υποστηρικτικού νομικού πλαισίου και της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης ενός ιδρύματος που θα υποστηρίζει με συνέχεια και συνέπεια τη λειτουργία του ΤΤΟ. Στη συνέχεια ανέλυσε τις δύο βασικές προτεραιότητες του ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΕΣΕΤΕΚ που αφορούν τις δημόσιες προσκλήσεις για την ίδρυση και υποστήριξη των ελληνικών ΤΤΟs και την απλοποίηση του νομικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των τεχνοβλαστών (spin-offs). Σχετικά με τα ΤΤΟs, η κα Αθηνά Οικονομίδου αναφέρθηκε στην πρόταση του ΤΕΣ να δημοσιευτούν δύο προσκλήσεις, που θα καλύπτουν αντίστοιχα: η πρώτη, τα Ιδρύματα που ως σήμερα δεν έχουν οργανωμένες δομές υποστήριξης της Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να αρχίσουν να παρέχουν ένα πρώτο επίπεδο πληροφόρησης, και η δεύτερη, τα Ιδρύματα με υπάρχουσες δομές με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των υπηρεσιών τους.

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας και της Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέσω σχετικών προσκλήσεων που θα δημοσιευτούν στο πλαίσιο της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου, και η κα Λίνα Ιωάννου, επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει αναλάβει ήδη το Υπουργείο και τις προσκλήσεις που θα δημοσιευτούν σύντομα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικών ομάδων σε πρώιμα στάδια στα ελληνικά ΑΕΙ.

 

Την εκδήλωση συντόνισαν ο Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας και σχετικές δράσεις που δρομολογούνται από το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης των ΤΤΟs βάσει καθορισμένων δεικτών μέτρησης, και η Αναπλ. Καθ. Κατερίνα Πραματάρη, Partner του Uni.Fund και Πρόεδρος του ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία ανέφερε ότι στόχος είναι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να έχει αναπτυχθεί σε κάθε Πανεπιστημιακό και Ερευνητικό Ίδρυμα μια δομή που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς για το Ίδρυμα σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και Κόμβοι Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα προκύψουν από συνεργασίες μεταξύ των Ιδρυμάτων, θα προσφέρουν το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών και θα αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Μεταφορά Τεχνολογίας στη χώρα.

 

Το επόμενο webinar της σειράς με θέμα “How a TTO protects technologies through patents and other forms of intellectual property: An overview of policy, compliance, terms and agreements” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Σχετικά με το Uni.Fund

To Uni.Fund ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer). Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα, καθώς και η ανάδειξη του δυναμικού προς επιχειρηματική αξιοποίηση που υπάρχει στα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Το Fund συνεργάζεται στενά με τις υπάρχουσες δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας (πανεπιστημιακά κέντρα επιχειρηματικότητας, θερμοκοιτίδες κλπ.) σε όλη την Ελλάδα στην αναζήτηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ιδεών που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Το Uni.Fund δημιουργήθηκε μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), μια επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του European Investment Fund (EIF). Στόχος του ΕquiFund είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, με τη δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο κεφάλαιο που διαχειρίζεται το Uni.Fund, εκτός από το ΕquiFund, συμμετέχει η ομάδα διαχείρισης του fund, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, ο όμιλος VivaWallet, το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και ιδιώτες επενδυτές.

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Ωνάση

Επίκεντρο της αποστολής του Ιδρύματος Ωνάση ήταν και θα παραμείνει για πάντα ο άνθρωπος. Επενδύοντας από το 1975 στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας και της παιδείας, δημιουργεί συνθήκες, αναζητά ιδέες και πυροδοτεί συζητήσεις που οδηγούν σε μία καλύτερη κοινωνία. Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις και τα ταλέντα νέων ανθρώπων έχει προσφέρει περισσότερες από 7.000 υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ενισχύει με συνέπεια την Ειδική Αγωγή. Ανέλαβε τη διαχείριση του Αρχείου Καβάφη, ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση σε κοινό και ερευνητές. Συγκέντρωσε σπάνιες συλλογές και εκδόσεις βιβλίων, στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Κατασκεύασε και δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο, το πρότυπο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) και συνεχίζει το κοινωφελές έργο στην υγεία με το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ΩΕΜΕΚ), απαντώντας σε μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας για την ανάπτυξη του τομέα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Στον πυρήνα της πολιτιστικής δράσης του Ιδρύματος βρίσκεται η Στέγη που, από τον Δεκέμβριο του 2010, στηρίζει την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, με παραγωγές και συμπαραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, κινηματογράφου, εικαστικών, διεθνείς συνεργασίες, ανοιχτές συζητήσεις, ψηφιακές δράσεις και φεστιβάλ. Αναδεικνύοντας τη σημασία της σύγχρονης τέχνης και σκέψης, το Ίδρυμα Ωνάση πραγματοποιεί δράσεις και ξεκινάει συζητήσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην Αμερική μέσα από τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του Onassis USA (Νέα Υόρκη & Λος Άντζελες). Το Ίδρυμα Ωνάση πιστεύει στους ενεργούς πολίτες με τολμηρές ιδέες και αισιόδοξα όνειρα, αγκαλιάζοντας τη διαδικασία, την έρευνα, τη μελέτη, τον πειραματισμό, αλλά και την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.