Ο διαγωνισμός Ennovation διοργανώνεται από το Κέντρο ACEin του ΟΠΑ με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου ELTRUN.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, ACEin, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
τηλ.: 210 82 03 827-829, e-mail: ennovation@aueb.gr, acein@aueb.gr