Τσάκος Πάνος

Ο Πάνος Τσάκος είναι στον Όμιλο Εταιρειών Viva από το 2001. Κατέχει την θέση του Chief Marketing Officer στις Viva Wallet Holdings, Viva Payments και Viva Online Services. Είναι υπεύθυνος για την εταιρική εικόνα, επικοινωνία και τη στρατηγική marketing που ακολουθεί ο Όμιλος στο σύνολο των αγορών που απευθύνονται οι υπηρεσίες / προϊόντα του.
Linkedin profile