Τι είναι το SocialAsset;

Το SocialAsset είναι μια πλατφόρμα η οποία ως σκοπό έχει την σύνδεση αναγκών που υπάρχουν στη κοινωνία, και πιο συγκεκριμένα ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και των κοινωνικών επιχειρήσεων, με επιχειρήσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές ως δράσεις CSR (Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας).

Πώς Ξεκίνησε;

Μέσα από την εμπειρία των μελών της ομάδας σε επιχειρήσεις μεσαίου αλλά και μεγάλου βεληνεκούς καθώς και την ενεργή ενασχόληση του Μάριου με διάφορες ΜΚΟ, δράσεις εθελοντισμού και την άμεση εμπλοκή του στην ίδρυση της «Get Involved» (επίσημης εθελοντικής ομάδας του ΟΠΑ) καθώς και την ενασχόληση του Τάσου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είδαμε τη μεγάλη εικόνα και συνειδητοποιήσαμε πως οι λύσεις δεν μπορούν να αποτελούν σκοπό μόνο των κρατικών και εθελοντικών οργανώσεων αλλά θα πρέπει να συσχετιστούν άμεσα με την παραγωγή για το κοινό όφελος όλων.

Ποιος ο στόχος;

O στόχος της SocialAsset είναι η βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στοχεύοντας αρχικά στην ελληνική οικονομία συνολικά, μέσω κοινωνικά υπεύθυνα δράσεων και την ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και την καθημερινότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.