Skill Building Lab

Το «Skill Building Lab» είναι σειρά σεμιναρίων που προσφέρουν την αναγκαία γνώση και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχή διοίκηση και ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στη καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές.