Υπηρεσίες

Το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation παρέχει στα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα συμβουλευτική υποστήριξη ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη: σχεδίαση και αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου, στρατηγικός σχεδιασμός, αντιμετώπιση προβλημάτων, αξιοποίηση και χρήση νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σχεδίαση Νέων Προϊόντων/ Υπηρεσιών: μέθοδοι και διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, διαχείριση σταδίων ανάπτυξης προϊόντος ή υπηρεσίας, παραγωγή πρωτοτύπων
  • Ανάλυση Αγοράς και Στρατηγικές Μάρκετινγκ: πρόγραμμα πωλήσεων, έρευνες αγοράς και ανταγωνισμού, προώθηση προϊόντων, τεχνικές διαπραγμάτευσης, τρόπος μελέτης των τάσεων του κλάδου, ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στα κοινωνικά δίκτυα
  • Διοίκηση και Παρακίνηση Ομάδας: διατύπωση οράματος-αξιών, καταγραφή και ανάθεση ρόλων, προσέλκυση προσωπικού, παρακίνηση ομάδων εργασίας
  • Χρηματοδότηση Επενδύσεων: αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων, χρηματοδότηση από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, λειτουργία διαφόρων τύπων επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου, business angels, κρατικές ενισχύσεις κτλ.
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Λειτουργία επιχείρησης: φορολογικά, λογιστικά και θεσμικά θέματα, αρχικός προσδιορισμός πηγών εσόδων και κέντρων κόστους με ανάλυση επικινδυνότητας, καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
  • Νομική υποστήριξη: Σύσταση εταιρείας, σχέσεις εταίρων, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, συμβάσεις με προσωπικό, όροι χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θέματα προσωπικών δεδομένων, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και πατέντες.

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανά θεματική ενότητα εκτελείται ελικοειδώς με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης ανά επιχειρηματικό σχήμα με μεμονωμένες συναντήσεις με εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομικοί σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρηματικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ομάδας κ.α).