Παξιμάδης Δημήτριος

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Miami (B.S. Industrial Engineering), ΜΒΑ studies , Xavier University.

Εργασιακή Εμπειρία: Program Analyst / Supervisor,  IBM WTC, Detroit  και Αθήνα.

Διευθυντής Marketing Services, Coca-Cola Export, Αθήνα.

Γενικός Διευθυντής και μέτοχος, BBDO Advertising Athens.

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και κύριος μέτοχος, OgilvyOne, Athens, 1987-2005.

Mέλος του ΚΕΜΕΛ από το 2010.

Συγγραφέας: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ και DIRECT MARKETING», και «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ DIRECT ΣΤΟ CRM».