Δικτύωση

Το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο της δικτύωσης στην επιτάχυνση της πορείας προς την πραγμάτωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτυχίας. Γι’ αυτό υποστηρίζει ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης  που αφορούν:

  • Πρόσβαση σε μέντορες με αποδεδειγμένη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα και επιτυχημένη πορεία
  • Δράσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης των ομάδων με την εξεύρεση εξειδικευμένων στελεχών (όπως η εκδήλωση “Match & Develop a Start-up” για τη διασύνδεση με προγραμματιστές ή business developers)
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς (επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς) του εσωτερικού και εξωτερικού
  • Πρόσβαση σε επενδυτές, business angels και στρατηγικούς συνεργάτες
  • Προβολή των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μέσω των ημερίδων που διοργανώνει το Κέντρο, μέσω δελτίων τύπου κλπ.
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις του εξωτερικού για εξεύρεση χρηματοδότησης
  • Αd hoc γνωριμίες και συστάσεις ανάλογα με τον τομέα εργασίας και τα ενδιαφέροντα
  • Άμεση δικτύωση των ωφελουμένων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπου ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να παρουσιάσει την ιδέα του, να λάβει σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις συνεργασίας

 

Δράσεις Δικτύωσης: