inagros

inagros-400

Στο inagros στόχος μας είναι, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα, να αναβαθμίσουμε τον απαρχαιωμένο αγροτικό τομέα, ώστε να γίνει βιώσιμος, φιλικός προς το περιβάλλον και να αποτελέσει μια ελκυστική επαγγελματική επιλογή για κάθε νέο.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που διακρίνεται σε 4 άξονες:

  1. Σύνδεση της καλλιέργειας του αγρότη, εύκολα, αποδοτικά και οικονομικά με τον γεωπόνο του, ο οποίος διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις να την ελέγχει εβδομαδιαία, να αναλύει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και να καθοδηγεί ορθά τον αγρότη
  2. Παρακολούθηση του αρδευτικού συστήματος διαρκώς, όσο δουλεύει, και σε περίπτωση πιθανής βλάβης άμεση ειδοποίηση του αγρότη, ώστε να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση χωρίς να χαθεί χρόνος και μεγάλο μέρος της καλλιέργειας
  3. Τηλεχειρισμός του αρδευτικού συστήματος, εξοικονομώντας χρήματα από περιττές μετακινήσεις, πολύτιμο χρόνο και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του αγρότη
  4. Έξυπνο σύστημα ειδοποίησης του αγρότη και του γεωπόνου, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων και ασθενειών στα φυτά, επιτυγχάνοντας τεράστια οικονομία στην χρήση φυτοφαρμάκων, ελαχιστοποίηση των απωλειών της καλλιέργειας καθώς και αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών.

 

Τι είναι λοιπόν το inagros;

Το inagros, είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο εγκαθίσταται σε αρδευόμενες καλλιέργειες, παράλληλα με το ήδη υπάρχον αρδευτικό σύστημα.Αποτελείται από ένα σύνολο αισθητήρων και ελεγκτών, σκοπός των οποίων είναι να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση του αρδευτικού συστήματος, να ειδοποιούν σε περίπτωση βλάβης του, να ενημερώνουν τον αγρότη πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ραντίσει την καλλιέργειά του και να του επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό του συστήματος.

 

Πώς δουλεύει;

Ο αγρότης αρχικά, αφού καταβάλλει το ποσόν της πρώτης συνδρομής, οι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα των αισθητήρων και των ελεγκτών, δίπλα ακριβώς από τον πίνακα ελέγχου του αρδευτικού συστήματος. Οι αισθητήρες που τοποθετούνται, μετρούν και καταγράφουν θερμοκρασία και υγρασία αέρα και υγρασία εδάφους (πιθανώς και βροχόπτωση). Επίσης, οι ελεγκτές επιτηρούν την ρευματοδότηση ολόκληρου του συστήματος, την ρευματοδότηση του μοτέρ και την πίεση του νερού στον αγωγό. Όλα αυτά συντονίζονται από έναν μικροελεγκτή ο οποίος στέλνει και τα δεδομένα σε έναν web server και μπορούν να αντληθούν από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

Ο αγρότης εισάγει το είδος καλλιέργειας, την τοποθεσία την και την έκτασή της στην πλατφόρμα. Με αυτά τα δεδομένα, ο γεωπόνος, θα ορίσει τις κρίσιμες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, κατά τις οποίες ευνοείται η ανάπτυξη ασθενειών και μυκήτων στην καλλιέργεια με σκοπό, να ειδοποιείται ο αγρότης(με sms και/ή μέσω του γεωπόνου) και να επεμβαίνει εγκαίρως, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες.

Τέλος, ο αγρότης θα μπορεί να τηλεχειρίζεται το αρδευτικό σύστημα είτε με συμβατικό κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω Η/Υ και θα ειδοποιείται για κάθε βλάβη του συστήματος με sms, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το είδος της βλάβης.

 

Με την εφαρμογή του συστήματος μας στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού κλάδου και την είσοδο στην γεωργία ακριβείας, που με την είσοδο της τεχνολογίας στο κλάδο δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την ποιότητα των προϊόντων και τέλος την οικονομική κατάσταση των αγροτών. Το αντίκτυπο, που θα έχει η εφαρμογή της αλλά και συγκεκριμένα το σύστημα μας είναι: 

  • Ως προς τον αγρότη, αρχικά στοχεύουμε στην αύξηση της παραγωγής του 30-40% αντιμετωπίζοντας τα προαναφερθέντα προβλήματα στη παραγωγή του. Μέσω του συστήματος παρακολούθησης της καλλιέργειας του αλλά και τη συνεχής αλληλεπίδρασης με το γεωπόνο αποτελεσματικότερη εποπτεία της παραγωγής του και στοχευμένη χρήση νερού και φυτοφαρμάκων, που οδηγούν και σε εξοικονόμηση εξόδων για κάθε αγρότη. Ταυτόχρονα το φιλικό προς το χρήστη και αυτοματοποιημένο σύστημα μας βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας του παραγωγού.
  • Ως προς το γεωπόνο με τη παροχή όλων των απαραίτητων κρίσιμων δεδομένων είναι εφικτή η πλήρης και αποδοτική παρακολούθηση των καλλιεργειών των πελατών τους και με εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων από τη μείωση των διαδρομών. Ακόμη μέσα από την πλατφόρμα μας έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το πελατολόγιο τους και συνεπώς να αυξήσουν τα έσοδα τους.
  • Ως προς το περιβάλλον, με τη λειτουργικότητα του συστήματος μας εξοικονομούμε νερό και ηλεκτρική ενέργεια, με την αποτροπή του αλόγιστου ποτίσματος και μειώνουμε ταυτόχρονα τη χρήση φυτοφαρμάκων προστατεύοντας έτσι τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέλος πραγματοποιείται και μια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τη λιγότερη επίβλεψη που χρειάζεται η καλλιέργεια από κάθε αγρότη.
  • Ως προς την κοινωνία γενικότερα παρουσιάζουμε ένα εκσυγχρονισμένο αγροτικό κλάδο, που θα εξοπλίζει κάθε αγρότη με καινοτόμα εργαλεία βοηθητικά στη δουλειά του, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για κάθε νέο άνθρωπο, που αναζητά την επαγγελματική του πορεία.

 

Η βασική ομάδα αποτελείται από τον Δημήτρη (Software/Network Developer), τον Διονύση(Hardware Engineer), τον Ανδρέα και την Αντιγόνη, που ασχολούνται με το Business και Product Development και την Αρχοντία η οποία συμπληρώνει την ομάδα με τις γεωπονικές της γνώσεις.