Παπαγιαννάκης Γεώργιος

Ο Γιώργος Παπαγιαννάκης είναι διδάκτορας Στρατηγικής Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), κάτοχος πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΑΠΕΙ) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (University of Strathclyde). Δίνει διαλέξεις σε θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν επιχειρηματικά μοντέλα με έμφαση στη χρηματοοικονομική τους αποτίμηση με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.