Έρευνα και ευκαιρίες αξιοποίησης στο ΟΠΑ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει συνάντηση της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με στόχο να συζητηθούν οι μέθοδοι αξιοποίησης της έρευνας και στήριξη τέτοιων δράσεων από το Κέντρο ACE.
In

Dates: 21/May/2015

Time: 15:00

Hosted By: ACE

Place: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα

21 MAY

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει συνάντηση της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με στόχο να συζητηθούν οι μέθοδοι αξιοποίησης της έρευνας και στήριξη τέτοιων δράσεων από το Κέντρο ACE. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

· Καταγραφή Αξιοποίησιμης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο ΟΠΑ

· Μεταφορά τεχνολογίας και μέθοδοι αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων

· Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος H2020