«ΟΠΑ: Κοινωνικά προβλήματα και ομαδικές λύσεις» από τη Get Involved

Το συγκεκριμένο workshop έχει να κάνει με κοινωνικά προβλήματα που συναντάμε καθημερινά στην κοινωνία και στον χώρο του Πανεπιστημίου. Επικεντρωνόμαστε στους συμφοιτητές μας με κινητικές και αισθησιολογικές δυσκολίες, η καθαριότητα στους εξωτερικούς χώρους, κυρίως στην γύρω περιοχή και οι άστεγοι.
In

Dates: 20/May/2015

Time: 16:00-17:00

Hosted By: Get Involved

Place: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα

20 MAY

Περιγραφή Workshop

Το συγκεκριμένο workshop έχει να κάνει με κοινωνικά προβλήματα που συναντάμε καθημερινά στην κοινωνία και στον χώρο του Πανεπιστημίου. Επικεντρωνόμαστε στους συμφοιτητές μας με κινητικές και αισθησιολογικές δυσκολίες, η καθαριότητα στους εξωτερικούς χώρους, κυρίως στην γύρω περιοχή και οι άστεγοι.

Το workshop θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 16:00-17:00 σε 3 ομάδες διάρκειας 20 λεπτών.

Σχετικά με τη Get Involved
Η Get Involved είναι μια εθελοντική ομάδα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δρα με σκοπό να προσφέρει βοήθεια σε όσες κοινωνικές ομάδες είναι ευπαθείς ή να ασχοληθεί με διάφορα κοινωνικά προβλήματα όπως είναι η καθαριότητα και η ανακύκλωση. Αποτελείται από φοιτητές του πανεπιστημίου μας κατά κύριο λόγο ωστόσο υπάρχουν και μέλη από άλλα πανεπιστήμια.