Τεχνικές Δημιουργικής Σκέψης (Workshop)

Μέσα από μια πλήρως διαδραστική διαδικασία οι συμμετέχοντες θα μάθουν διαφορετικές τεχνικές δημιουργικής σκέψης και θα τις εφαρμόσουν με στόχο να δημιουργήσουν νέες λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας τους.
In

Dates: 20/May/2015

Time: 16:00-17:00

Hosted By: ACE

Place: Κεφαλληνίας 46, Αθήνα

20 MAY

Βασικός στόχος του Athens Center for Entrepreneurship & Innovation είναι να ωθήσει ανθρώπους και μέλη της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν/υπηρεσία το οποίο θα κάνουν διαθέσιμο στις αγορές μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.
Το μονοπάτι της επιχειρηματικότητας μερικές φορές έχει προκλήσεις και αναδεικνύεται η ανάγκη να βρίσκουμε ασυνήθιστους και διαφορετικούς τρόπους για να βρούμε ιδέες να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Μέσα από μια πλήρως διαδραστική διαδικασία οι συμμετέχοντες θα μάθουν διαφορετικές τεχνικές δημιουργικής σκέψης και θα τις εφαρμόσουν με στόχο να δημιουργήσουν νέες λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας τους.
Στόχος του workshop είναι στο τέλος οι συμμετέχοντες να έχουν αναπτύξει μία από τις βασικότερες δεξιότητες που ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει.
Διοργανωτές: Υπ. Δρ. Έλλη Διακαναστάση, Λέων Γαβαλάς, ACE.