Δράσεις Ενημέρωσης στο ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την τόνωση και ενίσχυση των δράσεων Επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ.
In

Dates: 26/Feb/2014 - 07/Mar/2014

Time:

Hosted By: ACE

Place: Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών

26 FEB

Δράσεις Ενημέρωσης για την Πράξη: «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την τόνωση και ενίσχυση των δράσεων Επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 παρουσιάστηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Θ. Αποστολόπουλο το αντικείμενο του προγράμματος «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που υπάγεται στο αναπτυξιακό σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, υποψήφιους διδάκτορες, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Μέσα από τη δράση αυτή, οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικής, λογιστικής υποστήριξης, εταιρικής ταυτότητας και τέλος να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών.

 

draseis-enimerosis

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 παρουσιάστηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Γ. Δουκίδη η ολοκληρωμένη στρατηγική του ΟΠΑ και το αντικείμενο του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin που υλοποιεί την Πράξη «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Το Κέντρο θα υποστηρίζει καινοτόμες και ανταγωνιστικές νέες ή υπό σύσταση βιώσιμες επιχειρήσεις δίνοντας έμφαση σε καινοτομία, νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικό επιχειρείν, κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, κλπ. με στόχο τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, συμβουλευτική καθοδήγηση, υποδομές, δικτύωση και συνεργασίες.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε από τον Καθηγητή Σ. Λιούκια η συμβολή της Μονάδας Καινοτομίας (ΜοΚΕ ΟΠΑ). Τέλος, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών έργων Horizon 2020 και το Bootcamp Επιχειρηματικότητας για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Αποφοίτους του ΟΠΑ (από την Επ. Καθηγήτρια  Κ. Πραματάρη).

Τέλος, στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Κ. Γάτσιος, Πρύτανης ΟΠΑ, ο Καθηγητής Ε. Γιακουμάκης, Αντιπρύτανης ΟΠΑ, ο Καθηγητής Γ. Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ  και ο κ. Ι. Μεθόδιος, Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντων Μάνατζερ Ελλάδος)  και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ.