Μαριάννα Γαλάνη

Η Μαριάννα Γαλάνη (MSc) είναι Outreach & Event Manager του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin) και ασχολείται με τη συστηματική καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων του. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Master in Services Management του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει στελεχώσει για δύο συνεχή έτη τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως υπεύθυνη επικοινωνίας και διεξαγωγή δράσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με έμφαση στην καινοτομία.