Εκπαίδευση

Το Athens Center for Entrepreneurship & Innovation προσφέρει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν διαλέξεις,  ομαδικές εργασίες/workshops, case studies, την «ενεργό» μάθηση (action learning) και υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) από δίκτυο έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων. Διδάσκουν Καθηγητές του ΟΠΑ και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία, στρατηγικές και την εμπιστοσύνη που απαιτείται προκειμένου να:

  • εκτιμήσουν και να προσδιορίσουν τη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της επιχειρηματικής τους ιδέας
  • αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών
  • μάθουν βασικές τεχνικές αξιολόγησης και σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής καινοτόμων ιδεών, σχεδιασμός προϊόντος/ υπηρεσίας, ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου και παρουσίασης της επιχείρησης
  • κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ιδρυτές και διευθυντές νέων επιχειρήσεων
  • εμβαθύνουν στην αγορά-στόχο και στη διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού και στις στρατηγικές μάρκετινγκ και ψηφιακής προώθησης
  • κατανοήσουν φορολογικά, λογιστικά και θεσμικά θέματα έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
  • αναλύσουν πώς να αναπτύξουν την επιχείρησή τους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών ροών και την κατανομή των πόρων
  • μάθουν βασικές τεχνικές ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσίων και υλοποίηση πρωτοτύπων

Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι προσαρμοσμένη στο στάδιο ωριμότητας των επιχειρηματικών σχημάτων. Έτσι, για επιχειρηματικά σχήματα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν σε θέματα όπως: Μεθοδολογία Lean Startup, Business Model Canvas, Ανάπτυξη mockup και prototyping, Usability testing και user experience, Branding και επικοινωνία, Ανάπτυξη και διαχείριση ομάδας, Έρευνα αγοράς, Επιχειρησιακός σχεδιασμός, Διαχείριση Καινοτομίας.

Για επιχειρηματικά σχήματα που βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο εξέλιξης, η θεματολογία εστιάζει στους εξής άξονες: Ανάπτυξη και Προώθηση των Πωλήσεων, Οργάνωση και Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων, Ρευστότητα και Χρηματοδότηση, Θέματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Λειτουργίας.

Επιπλέον, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχημάτων πραγματοποιούνται και κάποια σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα και τομείς επιχειρηματικότητας, όπως κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, ψηφιακή προβολή και προώθηση, διαχείριση λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ. Στόχος είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση των ενδιαφερόμενων ομάδων σε όλα εκείνα τα ειδικά θέματα που μπορεί να τους απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σχεδίασης των προϊόντων/ υπηρεσιών της νέας επιχείρησης.

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: