Διαγωνισμοί

Το Athens Center for Entrepreneurship & Innovation διοργανώνει διαγωνισμούς με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων/ υπηρεσιών που θα προσφέρουν λύσεις σε «προκλήσεις» σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Επιμέρους στόχοι των διαγωνισμών αποτελούν:

  • να εκπαιδευθούν σωστά οι συμμετέχοντες σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • να αναδειχθεί η νεανική καινοτομία στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου, του κινητού και των νέων τεχνολογιών κλπ.
  • να αναλυθούν και προωθηθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες και μοντέλα που θα προσφέρουν λύσεις στις «προκλήσεις» σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας
  • να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό περιβάλλον ανάδειξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

 

Σχετικοί Διαγωνισμοί: