Βαρόμετρο αντίληψης των νέων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation – ACEin), πραγματοποιεί πανελλαδική Έρευνα για την αντίληψη επιχειρηματικότητας των νέων στην Ελλάδα. Στο πλαίσια αυτής της έρευνας, αναπτύχθηκε το ερωτηματολόγιο που μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την πρόθεση και τη στάση των νέων στην Ελλάδα απέναντι στην επιχειρηματικότητα, τις πηγές καινοτομίας στην ελληνική παραγωγική διαδικασία κλπ.

Η υπολογιζόμενη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 7-10 λεπτά. Η καταγραφή της γνώμης σας είναι πολύτιμη για τη διεξαγωγή της έρευνας και δεν απαιτούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Συμμετοχή στην Έρευνα