Σπινέλλης Διομήδης

Ο Διομήδης Σπινέλλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα βραβευμένα και ευρέως μεταφρασμένα βιβλία «Code Reading» και «Code Quality» καθώς και πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες. Μετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού IEEE Software όπου δημοσιεύει τη στήλη «Tools of the Trade». Εργαλεία και βιβλιοθήκες λογισμικού ανοικτού κώδικα που έχει υλοποιήσει αποτελούν τμήμα των λειτουργικών συστημάτων Mac OS X και BSD Unix.