Σχίζας Σταύρος

iOS Software Engineer που συνδυάζει επιχειρηματικό πνεύμα και τεχνικές γνώσεις, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε εταιρίες  που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιων. Παρέχει καθοδήγηση, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας λύσεις σε σύνθετα τεχνικά θέματα με υψηλό βαθμό επιτυχίας. Με αυτοπεποίθηση και επικοινωνιακές ικανότητες, υπήρξε μέντορας σε συνεργαζόμενες τεχνικές ομάδες για την επίτευξη των στόχων τους.