Πληροφορίες Ένταξης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί μια ομάδα να ενταχθεί στο Κέντρο Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι κυριότεροι είναι:

1. Συμμετοχή στα Bootcamp που διοργανώνει περίπου κάθε 3 μήνες το κέντρο.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ο οποίος λαμβάνει χώρα μια φορά το χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του διαγωνισμού.

3. Αποστολή μιας επίσημης παρουσίασης της επιχειρηματικής ιδέας προκειμένου η ομάδα του κέντρου να εξετάσει τη περίπτωση εσωτερικά και να προχωρήσει έπειτα σε προσωπικό 1-1 ραντεβού.

Τα κύρια κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί κάποιος για όλα τα παραπάνω είναι:

• Ομάδα που αποτελείται από τουλάχιστον 2 άτομα

• Αναγνώριση της αγοράς στην οποία ανταποκρίνεστε

• Prototype ή mock – up της επιχειρηματικής  ιδέας