Μπαλαφούτης Θάνος

Θάνος Μπαλαφούτης είναι Γεωπόνος Γεωργικής Μηχανικής απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) το 2003, κατέχει MSc στη Γεωργική & Περιβαλλοντική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Cranfield (2004) και διδακτορικό δίπλωμα σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων σε γεωργικούς ελκυστήρες από το ΓΠΑ (2012). Έχει 11 χρόνια ερευνητική εμπειρία σε ενεργειακά συστήματα στον τομέα της γεωργίας και τα τελευταία 3 χρόνια στις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και διαχειριστής σε 21 χρηματοδοτούμενα έργα από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ. Είναι μέλος της ομάδας επιχειρηματικής διαχείρισης της καινοτομίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΓΠΑ (Μεταφορά Τεχνολογίας) για πάνω από 2 χρόνια. Έχει 36 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια.