Ραμάκης Μιχαήλ

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κάτοχος ΜΒΑ από το  University of Surrey. Διαθέτει   μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, αναδιάρθρωση και επιχειρηματική ανάπτυξη εταιρειών σε τοπικό και περιφερικό επίπεδο. Έχει εργαστεί ως Αudit Supervisor στην Price Waterhouse, Finance Director στις εταιρείες Welcome Hellas, Wyeth Hellas και Novo Νordisk, Europe Finance Manager στην Wackenhut (G4S) και Vice president/Group CFO στην Γένεσις Φάρμα.