Φούσκας Κωνσταντίνος

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φούσκας διδάσκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη θέση «Καινοτομία για νέα προϊόντα και υπηρεσίες». Έχει αναπτύξει επαγγελματική δράση για πάνω από 15 χρόνια σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και καινοτομίας, διαμόρφωσης στρατηγικής, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημοσίου. Συμμετέχει σε δράσεις που σχετίζονται τόσο με τον επιχειρηματικό όσο και τον ακαδημαϊκό τομέα, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση με πρακτικά προβλήματα ενώ έχει εμπειρία δημιουργίας εταιρειών στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και της τεχνολογικής καινοτομίας.