Βουτσινά Κατερίνα

Η Δρ. Κατερίνα Βουτσινά κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London School of Economics and Political Science, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνα της επικεντρώνεται στη μελέτη της επιχειρηματικότητας και των οργανωσιακών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της τεχνολογίας στην παγκόσμια οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στρατηγική επιχειρηματικότητα, νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, και τεχνολογική καινοτομία βρίσκονται στην καρδιά του ερευνητικού της έργου.