Νικολάου Ιωάννης

Ο κ. Ιωάννης Νικολάου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Μεταπτυχιαού Προγράμματος στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυανμικού και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ. Εκπόνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Manchester School of Management, UK και στην συνέχεια εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Διδάσκει μαθήματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς/Ψυχολογίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών. Περισσότερες πληροφορίες: http://about.me/nikolaou.