Αγιοβλασίτης Ηρακλής

Ο Ηρακλής Αγιοβλασίτης είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με ερευνητικό και συγγραφικό έργο σε τομείς ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και σε μεθοδολογίες οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζουν σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ είναι θερμός υποστηρικτής της εγχώριας start-up σκηνής. Από το 2000 έχει εργαστεί ως σύμβουλος χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για έργα πληροφορικής, πολιτισμού, ερευνητικά έργα και για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Από το 2014 εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως σύμβουλος καινοτομίας και χρηματοδότησης του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network.