Επικοινωνία

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 112 52 Αθήνα
Τηλ.: +302108203827,
+302108203829
E-mail:acein@aueb.gr

© 2016 ACE