Σαλάβου Ελένη

Η Ελένη Σαλαβού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στρατηγικής. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής μονάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας (http://use.aueb.gr/). Το επιστημονικό της έργο (~1000 ετεροαναφορές), περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρώτο Ελληνικό βιβλίο για κοινωνική επιχειρηματικότητα (2014) και βιβλίο για καινοτομία και αλλαγή (2013) από τις εκδόσεις Rosili.