Βουδούρη Ειρήνη

Η Ειρήνη Βουδούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Έχει αναπτύξει σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και σε μελέτες συμβούλου για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη.