Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με την υποστήριξη έμπειρων μεντόρων, παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων με την υποστήριξη της  ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ομάδες.

Κατηγορίες Διαγωνισμού: Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των τριών κατηγοριών στην οποία θα ανάπτυξουντην πρότασή τους: (α) Γενική Κατεύθυνση, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης μέσα από τη σελίδα του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας στον ιστοτόπο της ΜοΚΕ ΟΠΑ.