Μελίδης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Μελίδης είναι Δικηγόρος, υπ. Διδάκτωρ και Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, πτυχιούχος Νομικής από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 2-Years Master of Science MSc. στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ αυτή τη περίοδο εκπονεί τη Διδακτορική του διατριβή (PhD. Candidate) στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μελετώντας διεπιστημονικά θέματα management, marketing και νομικής.

Είναι μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δημοσίων συμβάσεων, την Στρατηγική της Ελλάδας στις Δημόσιες Συμβάσεις, την Διαμεσολάβηση, την Προστασία του Καταναλωτή, την επεξεργασία διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη κ.α. Έχει εμπειρία σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων, Φορολογικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου.  Έχει ασχοληθεί με ειδικά θέματα Αθλητικού Δικαίου και σχετική επιστημονική αρθρογραφία, ενώ έχει παρασταθεί ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ως δικηγόρος σωματείων όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι συνεργάτης με το Εργαστήριο «Αγορά» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει συνεργαστεί με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΓΕΕΘΑ, με το Γραφείο Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και με StartUp φορείς όπως το Seed for Business.»