ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι Έλληνες φοιτητές θετικοί απέναντι στην επιχειρηματικότητα σύμφωνα με έρευνα των ΕΥ, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Endeavor Greece και Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ιδιαίτερα θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα εμφανίζονται οι Έλληνες φοιτητές, ενώ ένας στους τρεις έχει την πρόθεση να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση στο άμεσο μέλλον. Οι διαπιστώσεις αυτές, που ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα στα Πανεπιστήμια, περιλαμβάνονται στα ευρήματα έρευνας που παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του 26ου ετήσιου συνεδρίου “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας” που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Η έρευνα, με την ονομασία «Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: κάτι αλλάζει», πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.222 φοιτητών που φοιτούν σε περισσότερα από 30 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη συνεργασία της ΕΥ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Endeavor Greece και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έρευνα

 Document-page-001 (4)

Σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλής ανεργίας, οικονομικής στασιμότητας και αβεβαιότητας, 81% των ερωτηθέντων εμφανίζονται θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ως προοπτική, ταυτόχρονα όμως δηλώνουν σκεπτικοί απέναντι στην επικρατούσα τάξη των επιχειρηματιών. Περισσότερο από το 30% των φοιτητών δηλώνουν πρόθεση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εστιασμένο στη χρήση της τεχνολογίας, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, και με έμφαση σε τομείς που αξιοποιούν πλεονεκτήματα της χώρας, το προφίλ των πιθανών επιχειρηματικών εγχειρημάτων έρχεται σε αντίθεση με το μέχρι σήμερα εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. Η παραδοσιακή κυριαρχία της εστίασης φαίνεται για πρώτη φορά να αμφισβητείται από την επερχόμενη γενιά επιχειρηματιών.

Οι νέοι σε ποσοστό 66% προβάλλουν τη δημιουργικότητα και σε ποσοστό 46% τη διάθεση για ανεξαρτησία – και όχι την έλλειψη εναλλακτικών – ως τα κύρια κίνητρα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ενώ παραμένει ισχυρός ο φόβος αποτυχίας, θεωρείται πλέον ευκαιρία για μάθηση. 

Παρότι το 77% συμμετέχει σε κάποιο βαθμό σε τουλάχιστον μια δράση επιχειρηματικότητας, όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και μαθήματα επιχειρηματικότητας, οι φοιτητές σε ποσοστό 78% θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο δεν τους προετοιμάζει επαρκώς για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Ζητούν στενότερη επαφή με την αγορά εργασίας, οργανωμένη πρακτική άσκηση σε εταιρείες ώριμες αλλά και startup, προγράμματα προσομοίωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συχνότερες συναντήσεις με πραγματικά επιτυχημένους επιχειρηματίες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα αιτήματα των φοιτητών δε συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση του κράτους, αλλά «άνοιγμα» προς τον κόσμο των υγιών επιχειρηματικών προτύπων. Οι νέοι ζητούν πρακτική γνώση και πραγματική εικόνα της αγοράς, και όχι προγράμματα βασισμένα στη θεωρία.

Σε ό,τι αφορά στο σημερινό περιβάλλον, οι Έλληνες σπουδαστές (78%) θεωρούν το κράτος λίγο έως καθόλου φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα επικρατούσες αντιλήψεις, ζητούν από το κράτος έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας, και λιγότερο άμεσες οικονομικές ενισχύσεις. Ενώ το χρηματοδοτικό αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την έναρξη μιας επιχείρησης, οι φοιτητές δεν προσβλέπουν σε άμεση χρηματοδότηση από το κράτος.

Σε ένα περιβάλλον απουσίας διαθέσιμων πόρων, είναι προφανές ότι ο ρόλος του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να εστιαστεί σε στοχευμένες και πρακτικές παρεμβάσεις χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος.

Η έρευνα καταλήγει σε μια δέσμη αναλυτικών προτάσεων, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για την πολιτεία, και έχουν ομαδοποιηθεί  σε δέκα βασικούς άξονες:

  1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης στα Πανεπιστήμια
  2. Ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των φοιτητών
  3. Ενεργή στήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων από τα Πανεπιστήμια
  4. Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματική κοινότητα
  5. Τόνωση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης
  6. Αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας
  7. Καθιέρωση ευέλικτων εταιρικών δομών και διαδικασιών
  8. Βελτίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου
  9. Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης
  10. Θέσπιση ευέλικτου φορολογικού πλαισίου

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα, οι συντελεστές της έρευνας εξέφρασαν την ευχή να αποτελέσει η πρωτοβουλία τους το ξεκίνημα ενός γόνιμου διαλόγου για την επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές εκείνες που θα της επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Δεσμεύθηκαν επίσης να δώσουν συνέχεια στην πρωτοβουλία συνεργαζόμενοι με την πολιτεία και τους Πανεπιστημιακούς φορείς και εξειδικεύοντας περαιτέρω τις προτάσεις τους.

«Η επόμενη γενιά διαθέτει τον προβληματισμό και το όραμα. Δική μας υποχρέωση είναι να της εξασφαλίσουμε τα εφόδια» κατέληξαν.

 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι μεταξύ των πρωτοπόρων πανεπιστημίων στην Ευρώπη στην εκπαίδευση, έρευνα και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Για το ΟΠΑ η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του, στο πλαίσιο επίτευξης αριστείας σε όλα τα επίπεδα και δημιουργίας ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος που είναι διασυνδεδεμένο με την κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη. Οι δράσεις συντονίζονται από τη ΜΟΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) που έχει βραβευθεί ως βέλτιστη εθνική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Kαινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation –ACEin – acein.aueb.gr) του ΟΠΑ δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί τη νέα θερμοκοιτίδα (incubator) του Πανεπιστημίου με στόχο την υποστήριξη φοιτητικών και ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη και υλοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών τους ιδεών. Μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας, εκπαίδευσης, υποστήριξης, δικτύωσης και υποστηρίζει διάφορες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, όπως ο φοιτητικός διαγωνισμός ennovation.eu, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα euxcel.eu, το πρόγραμμα επιχειρηματικής καινοτομίας idea.aueb.gr κ.λπ.

Endeavor Greece

H Endeavor είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας. Μέσω των γραφείων της σε 25 χώρες, εντοπίζει τους καλύτερους επιχειρηματίες που ηγούνται καινοτόμων εταιρειών με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, σε διάφορους τομείς και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω ενός ασυναγώνιστου

δικτύου κορυφαίων επιχειρηματιών και επενδυτών. Τους προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση, δικτύωση, πρόσβαση σε αγορές και επαφή με επενδυτές. Οι επιλεγμένοι επιχειρηματίες, με τη στήριξη της Endeavor, εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας, συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και λειτουργούν ως πρότυπα. Από το 1997, οι 1.000+ επιλεγμένοι επιχειρηματίες παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει 500.000+ θέσεις εργασίας και κατέγραψαν $8 δισ. έσοδα το 2014. Η Endeavor Greece ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2012.

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1932 με σκοπό την προώθηση των οικονομικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν μεγάλα συνέδρια με ομιλητές διεθνούς κύρους, σεμινάρια και εκδηλώσεις προς τιμήν προσωπικοτήτων από τη διεθνή επιχειρηματική και πολιτική σκηνή. Στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει ως επίσημοι προσκεκλημένοι ομιλητές οι Πρόεδροι των ΗΠΑ G. Bush και B. Clinton και ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας M. Gorbachev. Το Επιμελητήριο είναι διαπιστευμένο μέλος του Αμερικανικού Επιμελητηρίου στη Washington, D.C., και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων (ECACC).