Ευαγγελάτου Βιργινία

Η Βιργινία Ευαγγελάτου είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει λάβει πτυχίο από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο Master II στο Δημόσιο δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο Paul Cézanne – Aix-Marseille III Γαλλίας. Από το 2008 δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορικού και διοικητικού δικαίου, παρέχοντας δικαστική και εξωδικαστική νομική υποστήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και κληροδοτήματα. Συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια και δημοσιεύει σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά επί ποικίλων ζητημάτων του εμπορικού και δημοσίου δικαίου.