Τραπεζάνογλου Βασίλης

Ο κ. Βασίλης Τραπεζάνογλου είναι Πρόεδρος και Iδρυτής της εταιρίας DISC SA – Digital Innovation Services Center, Σύμβουλος στη Διοίκηση της Viva Wallet SA. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Grenoble, Γαλλία), με μεταπτυχιακό δίπλωμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο, Αθήνα). Στη διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής σε Διυλιστήρια (ΕΛΔΑ/ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) και στη Xiosbank, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Winbank), Πληροφορικής και Οργάνωσης στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και Σύμβουλος Διοίκησης της Eurobank (Πληροφορική και e-Business). 
Διετέλεσε Πρόεδρος και/ή Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρίες Πληροφορικής και Υπηρεσιών (LogicDIS, e-Solutions, Business Exchanges, e-Vision, Exodus, Piraeus Direct Services, ABC, Multifin, Sigma Χρηματιστηριακή). Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ (2000-2004), Αντιπρόεδρος του ΤΕΣΥΠ, μέλος της  Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΑΝΕΟ και μέλος του Executive Jury για τα ευρωπαϊκά βραβεία Πληροφορικής (European ICT Prize) για 13 χρόνια. Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της εταιρίας επιστημόνων Πληροφορικής ΕΠΥ (1997-1986).
Έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες καινοτομίας στον ψηφιακό χώρο και είναι ο συγγραφέας του e-book “Τεχνολογία και Καινοτομία: Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής για εξωστρεφή πελατοκεντρικά επιχειρησιακά μοντέλα» (2010, διαθέσιμο στο www.think-act.gr). Από το 2011 υποστηρίζει, ως μέντωρ, αξιολογητής ή κριτής διάφορες πρωτοβουλίες προώθησης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, διαγωνισμούς καινοτομίας (Egg των Eurobank/Corallia, ACEin και e-nnovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Innovathens της Technopolis). Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις ΤΠΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Γεννήθηκε στο Σοχό Θεσσαλονίκης το 1947.