Βασίλης Μάντζιος

Ο Βασίλης Μάντζιος (MBA, PMP, PhD Candidate) είναι υπεύθυνος επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαχείρισης καινοτομίας στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin) του ΟΠΑ και ανήκει στην ιδρυτική του ομάδα.

Παράλληλα με τις διδακτορικές του σπουδές, εργάστηκε ως υπεύθυνος αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων για το διεθνές ερευνητικό κέντρο CERN, με χρηματοδότηση από σχετική υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, έχει εκτεταμένη εμπειρία ως σύμβουλος πληροφορικής στην εταιρία συμβούλων Accenture, με την οποία εργάστηκε σε μεγάλα έργα πληροφορικής στον Τραπεζικό και Τηλεπικοινωνιακό κλάδο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Βασίλης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το ΟΠΑ καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το πρόγραμμα MBA International του ίδιου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση τα Οικονομικά. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή σε θέματα διαχείρισης τεχνολογικής καινοτομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας. Είναι μέλος του ATTP, της διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.