Βακόλα Μαρία

Η Μαρία Βακόλα (PhD) είναι οργανωσιακή ψυχολόγος και εργάζεται ως Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά και συγγράψει βιβλία. Έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρίες συμβουλευτικά και σε εκπαιδεύσεις στελεχών. Για το διδακτικό της έργο έχει τιμηθεί με αριστεία διδασκαλίας. Έχει βραβευτεί για την εθελοντική πρωτοβουλία job-pairs.gr από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στη διεύθυνση mvakola@aueb.gr