Αποστολές στο Εξωτερικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιτάχυνσης, επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα υποστηρίζονται με πλήρη ή μερική κάλυψη των εξόδων τους για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και φεστιβάλ με σκοπό την ανάπτυξη τους, την εύρεση πελατών και επενδυτών.