Ματσιτέλι Αντώνιος

Είναι μέλος του ΚΕΜΕΛ. Ηλεκτρολόγος μηχανικός για 10 χρόνια σε εταιρίες Ν. Αφρικής, στην εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό ηλεκτρικών κινητήρων. Στην Johnson & Johnson Hellas για 24 χρόνια, αρχικά με την ιδιότητα του διευθυντή προϊόντος και στην συνέχεια ως γενικός διευθυντής του ιατρικού τομέα. Αναπτύσσοντας τους στόχους επένδυσης/κέρδους. Από το 2005 σύσταση συμβουλευτικής προσωπικής εταιρίας, με σκοπό τη στήριξη μικρών εταιριών και mentoring στελεχών.