Διδασκάλου Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Διδασκάλου είναι ένας βραβευμένος βιομηχανικός σχεδιαστής με σπουδές Industrial Design στην HBK Braunschweig, στο ISIA, Roma και στο RCA, London. Είναι ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Designlab, από τις σημαντικότερες εταιρίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, διαδραστικών συστημάτων και στρατηγικής με πολλά διεθνή έργα στο ενεργητικό του. Παράλληλα, συμβάλλει στην προαγωγή της επιστήμης του design μέσω ενεργούς συμμετοχής ως ειδικός σε συνέδρια, δημοσιεύσεις και ερευνητικά έργα.