Θεοτόκης Άρης

Ο Άρης Θεοτόκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Marketing στο Leeds University Business School. Έχει ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς των τεχνολογικών υπηρεσιών, της εταιρικής ευθύνης και της ψυχολογίας καταναλωτή. Η ερευνά του έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά όπως, το Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, European Journal of Marketing και European Journal of Information Systems.